با کافئین جلوی بازگشت وزن را بگیرید !!!

بدن بعد از تحمل دوران رژیم غذایی کم کالری سوخت و ساز را کاهش داده و در این زمان اشتهای فرد بالاتر رفته و وفاداری به رژیم دشوار خواهد شد . تقسیم بندی کالری هفتگی و تعیین روزهایی با کالری متوسط و کم کالری راهی برای جلوگیری از توقف کاهش وزن و کاهش متابولیسم بدن است . کارشناسان علت استفاده از این روش و تقسیم بندی هفتگی را جلوگیری از ورود به فاز گرسنگی شدید و ممانعت از بازگشت دوباره وزن از دست رفته خواندند . طی مطالعات انجام شده توسط دانشمندان ایرانی ، مکمل کافئین به کاهش وزن در این نوع رژیم کمک کرده و از بازگشت وزن جلوگیری می کند . کافئین همچنین سوخت و ساز بدن را بالاتر برده و احساس گرسنگی را در فرد کاهش می دهد .
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
www.supplementshop.ir
شرکت