افزایش توان تمرینی با بتا آنالین

بتاآنالاتین به طور کلی باعث افزایش مارنوزین عضلات و ایجاد حائلی جهت تنظیم pH میشود . بتا آنالین میزان اسیدی شدن عضلات را در سلول ها کاهش میدهد و به شما اجازه میدهد با تولید لاکتات کمتر و نتیجتاٌ خستگی کمتری پر فشار ورزش کنید . تحقیقات نشان داده ، در چهار هفته مصرف بتا آنالین افراد مورد آزمایش توانستند تا 22 درصد به تعداد تکرارهای تمرینی شان بیفزایند . بازیکنان فوتبال نیز به دلیل مصرف بتاآنالین قادر به انجام تمرینات با شدت بالاتر و خستگی کمتر شدند . برای کسانی که به دنبال انجام تمرین سنگین هستند مصرف بتا آنالین میتواند برای بهبود نتیجه گیری به آنها کمک کنید .
۱۳۹۵/۰۳/۰۹
www.supplementshop.ir
شرکت