محرومیت داوران نچرال .

در رقابت های پرورش اندام ، بادی کلاسیک ، فیزیک ، فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های استان تهران که قرار است روز جمعه 18 بهمن برگزار شود ، از داورانی که رقابت های سلامت ( نچرال ) دانشجویی را قضاوت کرده اند استفاده نخواهد شد و یا به تعبیری بهتر ، آنها از داوری آن مسابقات محروم خواهند بود . چهره ی خاص داورانی که در مسابقات نچرال دانشجویی قضاوت کردند احمد فرعی بود که حالا بدین ترتیب اجازه ی حضور در مسابقات تهران را نخواهد داشت .
۱۳۹۸/۱۰/۱۲
www.supplementshop.ir
نام شرکت: