پاورليفينگ بانوان در مرحله تصميم گيری نهايی

به گزارش سايت رسمی فدراسيون بدنسازی و پرورش اندام و به نقل از زهره مرزوقی نايب رئيس بانوان اين فدراسيون ، موافقت با فعاليت رسمی ورزشكاران بانوی رشته پاورليفتينگ كه طرح اوليه ی آن در تاريخ 96/4/26 از سوی ناصر پورعليفرد ، رئيس فدراسيون ، برای موافقت نهايی به وزارت ورزش و جوانان ارسال شده بود ، حالا پس از گذشت نزديک به 3 سال با ارائه ی لباس مخصوص اين رشته برای بانوان از سوی فدراسيون به مسئولان وزارت ورزش و جوانان ، در مرحله ی بررسی و اعلام و ابلاغ نهايی قرار گرفت .

اتفاق خوبی كه قرار است به زودی و با موافقت مسئولان ذی ربط در وزارت ورزش و جوانان و با ابلاغ آن به فدراسيون اعلام شود .

۱۳۹۹/۰۲/۳۱
www.supplementshop.ir
نام شرکت: