دبیر مجمع عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب شد .

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ، مهدی علی نژاد معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در حکمی حسن کرباسی را به عنوان دبیر مجمع عمومی فدراسیون بدنسازی و پرروش اندام منصوب کرد .

در متن این حکم آمده است :

جناب آقای حسن کرباسی
نظر به اینکه مقرر است ثبت نام از داوطلبین احراز پست ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از تاریخ 99/5/7 لغایت 99/5/21 برگزار شود ، به استناد ماده 2 آیین نامه تشکیل مجمع عمومی فدراسیون به موجب این ابلاغ به عنوان “ دبیر مجمع عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ” منصوب می شوید .

گفتنی است حسن کرباسی در حال حاضر سرپرست دبیری فدراسیون نیز می باشد .

۱۳۹۹/۰۵/۰۴
www.supplementshop.ir
نام شرکت: