منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentwww.supplementshop.ir4/24/2019 2:58:10 PMfaمصاحبه اختصاصی با سید علی میرباقری کارگردان1393/03/19http://www.supplementshop.ir/fa-news-129.html1393/03/19گفتگوی هفته نامه البرز با محمود لاله گون نایب قهرمان آسیا 1392/06/25http://www.supplementshop.ir/fa-news-110.html1392/06/25مصاحبه اختصاصی با قهرمان طلایی نوردیک پرو بیت اله عباسپور1392/06/17http://www.supplementshop.ir/fa-news-109.html1392/06/17گفت و گو با علی تبریزی بدنساز پر افتخار ایران1392/02/18http://www.supplementshop.ir/fa-news-68.html1392/02/18گفتگو با مهدی ارزشمند، قهرمان مسابقات بادی کلاسیک جهانی1391/09/26http://www.supplementshop.ir/fa-news-51.html1391/09/26گفت‌وگو با بيت‌الله عباسپور نماينده پرورش‌اندام ايران در المپيا 1391/06/15http://www.supplementshop.ir/fa-news-45.html1391/06/15