Close

جدیدترین محصول

مشاوره و دریافت برنامه غذایی
اطلاع رسانی
مکمل های برند اپتیموم
مکمل های برند GNC
اینجا هستید Skip Navigation Links
Loading the player ...
آشنايي با اصول اوليه قبل از تمرين

آشنايي با اصول اوليه قبل از تمرين

 ( تعداد بازدید : 2866 )
1 - انجام تست و آزمايشهاي پزشکي قبل از شروع تمرينات بدنسازي کليه مربيان و ورزشکاران که به علم بدنسازي واصول تمرينات آگاهي دارند مي دانند که قبل از شروع تمرينات براي مبتديان مي بايد از آنها تست کامل پزشکي بعمل آيد و توسط پزشکان متخصص به ايشان اجازه فعاليت ورزشي داده شود ؛ تستهاي از قبيل قلب ، خون ، ادرار ، مدفوع واز همه مهمتر اينکه يک ورزشکار مي بايداز لحاظ وضعيت فيزيکي و ظاهري کاملا" معاينه گردد تا اگر ناهمگوني در فيزيک بدن فرد مشاهده گرديد .علت آن پيدا شود و اگر آن ناهموگوني در اثر عادت بد در خوابيدن يا انجام کار يکنواخت بود به او گوشزد گردد تا آنرا ترک نمايد .نکته مهم اينکه: اگر فردي در سني بالاي سن رشد قرار داشت يعني بالاي 30 سال مي بايد قبل از شروع به ورزش کاملا" تست شده ومورد آزمايش قرار گيرد ودر مورد افراد بالاي 40سال بايد تست قلب يعني Electrocardiogram انجام گيرد ؛نکته مهم ديگر اينکه : مربي بايد با ديدن هر گونه مورد غير متعارف يا مشکوک در ورزشکارخواه او در سنين جواني و يا سن بالاي رشد باشد ( اين تغيرات و موارد عبارت از خستگي مفرط ، کاهش روز افزون توان بدن ، بالا رفتن حرارت بدن بصورت غير طبيعي ، احساس درد در قفسه سينه ،کليه ،شکم ،ستون فقرات وناحيه اطراف مفاصل بدن خصوصا" لگن ،زانو وآرنج است همچنين اگر ورزشکاري در حين ورزش يا پس از آن دچار خونريزي در ناحيه بيني يا گوش گرديد يا سردرد مانع از ادامه فعاليت وي گرديد ورزشکار ميبايد توسط مربي به پزشکان متخصص معرفي گردد.

2 - چگونه بايد ورزش کرد ؟

نکته اول : کليه مربيان و ورزشکاران با تجربه مي دانند که آمادگي ذهني چه ميزان ميتواند بر رشد عضلات وايجاد فرايندهاي مثبت تاثير داشته باشد.پس مي بايد کليه شرايط رابراي بيشترين ومطلوبترين آمادگي ذهني ايجاد نمود .يعني تنظيم دقيق وقت ، طوريکه هنگام تمرين فرد در بهترين حالت قرار داشته باشد ، داشتن خواب منظم ، دقيق وبه ميزان مطلوب ميتواند فرد را در اين آمادگي کمک نمايد و لذا بدنسازان بايد در کنترل زمان خواب دقت نظر کامل داشته باشند. نکته دوم : تنظيم دقيق رژيم غذاي مي تواند در شرايط مطلوب ورزشکاران را ياري نمايد وبدون اغراق ميتوان گفت راز موفقيت قهرمانان بزرگ در رشته بدنسازي همين نکته مي باشد که در مبحث تغذيه کاملا" بررسي خواهد شد. نکته سوم : ورزشکاران بسته به شرايط مختلف مي بايد زمان مناسبي را براي ترميم واستراحت به عضله بدهند زيراهرعضله درهنگام ايجاد تنش وفشار دچار پارگي خفيف درفيبرهاوهمچنين خستگي مي باشد ولذا مي بايدتحت شرايط مطلوب واستفاده از ترفند هاي مختلف ومنطبق بر اصول علمي عضله را براي تنش مجدد به بالا ترين ميزان آمادگي رسانيد. 

3 - نکته مهم در رابطه با گردش خون وتاثير آن بر ورزش بدنسازي

الف : تنظيم هاي غير ارادي : تنظيم وتوضيع جريان خون به عضلات اسکلتي از طريق اعصاب تحت تاثير سيستم عصبي سمپاتيک قرار دارد. دو نوع تار عصبي ازاين سيستم در عضلات صاف ديواره رگها وجود دارد1-تارهاي گشاد کننده عروق يا کولي نرژيک «cholinergic» (از انتهاي آنها -استيل کولين ترشح مي شود) که نقش آنها افزودن به جريان خون درعضلات فعال هنگام ورزش با اتساع رگهامي باشد 2-تارهاي تنگ کننده رگ (منقبض کننده) يا آدرنرژيک«Adreneryic» (که نورآدرنالين ويا نوراپي نفرين از انتهاي آنها ترشح مي شود) هنگام استراحت جريان خون در عضلات اسکلتي بسيار کم است زيرا رگهاي خوني موجود در اين عضلات به حالت نيمه بسته (حالتي که ازخود رگها ناشي ميشود و تا حدود زيادي مستقل ازکنترل عصبي است)مي باشد. بعدا" خواهيم ديد که افزايش جريان خون در عضلات فعال باعث افزايش حالت باز شدن يا اتساع رگها بصورت فعالانه انجام نمي گيرد .بلکه چون عضله صاف ديواره آنها در حالت انبساط قرار مي گيرند ، فشار جريان خون موجب اتساع آنها مي شود.

ب : تنظيم شيميائي : افزايش جريان خون در عضلات هنگام ورزش ، از ترکيب شيميائي خون تاثيرمي پزيرد. چنانکه قبلا" عنوان شدعضلات صاف رگهاي خوني عضلات اسکلتي هنگام استراحت (که از کنترل عصبي مستقل هستند )در حالت نيمه بسته مي باشد وافزايش جريان خون در اين عضلات از طريق کاهش خاصيت دروني تنگ کنندگي رگها وهمراه با افزايش حالت اتساع در آنها صورت مي گيرد که بروز اين حالت در نتيجه تاثير عمل موضعي تغييرات شيميائي بر رگهاي خوني است،واسطه هاي شيميائي که درزيربرشمرده مي شوند.بعنوان علل اين تغيير پيشنهاد شده اند: (1) کاهش غلظت اکسيژن (2) آزاد شدن پتاسيم وهيستامين«Histamin» (مادهاي که از تجزيه هستيدين بدست مي آيد وباعث اتساع وافزايش قابليت نفوذ مويرگها ، افزايش ترشح معده وانقباض عضلات احشائي مي شود)درون سلولي (3) ترکيب شيميائي اتساع رگ که (برادي کينين)«Brady Kinin» نوعي کينين از يک زنجيره شامل 9 اسيد آمينه؛ناميده مي شود. جالب توجه است که چگونه عوامل باز کننده ومحدود کننده همراه با عمل کرد و جريان خون را در يک منطقه محدود کرده ،آنرا به بخش ديگري که در نتيجه ورزش نياز بيشتري دارد مي رسانند همچنين قابل توجه است که چگونه نيازها ي قسمتهاي مختلف بدن در حين انجام کار با يکديگر متفاوت است .به عنوان مثال مغز در حالت استراحت و ورزش ازيک مقدار ثابت خون استفاده مي کند ، در حاليکه نياز قلب همراه با افزايش ضربان آن نسبت به حالت استراحت افزايش مي يابد . در هنگام ورزش مقدار جريان خون به عضلات فعال (به منظور تغذيه ودريافت اکسيژن)وهمچنين پوست (به منظور دفع حرارت)بيشتر مي شود.در همان حالجريان خون به ساير اندامهاي دروني چون کليه ها ، روده ها ومعده همراه با افزايش کار کاهش مي يابد.با توجه به نکته مهم عنوان شده در بحث فوق مربيان با تجربه مي دانند که هنگام انجام فعاليت ورزشي هنگامي است که خون متوجه اندامهاي دروني نباشد وبايد يک ورزشکار در موقع مطلوب به امر تغذيه بپردازد طوريکه چنانچه خون از معده وروده ها متوجه عضلات فعال وپوست گرديد عضلات اندامهاي دروني تحت فشار در اثر کم خوني نباشند.

بنابرين قبل از تمرين ميبايد :

1 -  از تناول غذاهاي سنگين ودير هضم اجتناب نمود .

2 - مواردي که باعث افزايش اسيد بدن وکاهش بيش از حد PH مي شود در رژيم قبل از تمرين به حد اقل ميزان خود کاهش داده شود.

3 - رژيمهائي که شامل مواردي هستند که باعث افزايش انقباض در رگها ميشوند را به حداقل ميزان رسانيد .

4 - با تمرکز وآرامش قبل از تمرين خود را براي انجام فعاليت آماده نمائيد واز ايجاد فشار وتنش که باعث بهم خوردگي تعادل عصبي ميشود وعملکرد اعصاب را مختل مي نمائيد «با اعصابي آرام وراحت به تمرين بپردازيد» آشفتگي عصبي مي تواند عامل ايجاد عدم تمرکز گردد که خود باعث بهم ريختگي سيستم گردش خون وهمچنين افزايش ميزان آسيب ديدگي است.

5 - قبل از تمرين استفاده ازموادمدر را قطع نمائيد. زيرا اين مواد باعث کاهش پتاسيم درون سلولي وافزايش ميزان گرفتگي در عضله مي گردند وعملا" کارائي ورزشي را کاهش ميدهند .

6 - در هنگام تمرين از افراط در نوشيدن خودداري نمائيد چون نوشيدن بيش از حدنياز آب باعث متوجه ومتمرکز نمودن خون به عضلات اندامهاي دروني مي گردد .اين عمل بدنبال خود کاهش ميزان گردش خون در عضلات فعال وپوست را دارد که مانع از پيشرفت وعدم نتيجه گيري از تمرين را مي شود.

7 - در حاليکه ورزشکار تمرين مينمائيد حرارت داخلي بدن افزايش يافته «که ميبايد بتدريج صحيح بعد از تمرين از ميزان حرارت دروني کاست»در اين حالت اگر ورزشکار نوشيدني بسيار سرد ويا داغ ميل نمائي ميتواند آسيبهاي جدي وغير قابل جبراني رابه اعضاي دروني بدن خود برساند.

8 - انجام فعاليت در مکانهائي که دي اکسيد کربن ورطوبت بالا دارند واکسيژن در آنجا محدود باشد باعث پايين آمدن راندمان کار يک ورزشکار ميگردد .

9 - با توجه به عملکرد اعصاب وهماهنگي جالبي که بين اعضاءواعصاب وجود دارد (متوجه ومتمرکز نمودن خون در ناحيه عضلات فعال وکاهش ميزان انبساط در ناحيه غير فعال بدن)مربيان با تجربه سعي مي نمايند تا سيستم تمرينات ورزشکاران را طوري که باعث آشفتگي در هماهنگي ذکر شده نگردند يعني تمرکز خون را در عضله فعال کاهش ندهند«سيستم تمرينات متمرکز ، تک عضله يا عضلات هماهنگ در تمرين نتيجه اي مطلوبتر از سيستم تمرين عضلات غير متمرکز وناهماهنگ دارد»(در اينجا نياز به آشنايي باسيستمهاي مختلف براي مربيان افزايش مي يابد چرا که مربي آگاه به آناتومي حرکت وآشنا به سيستم هاي مختلف مي تواند از طريق اعمال سيستم صحيح ومتناسب با نياز ورزشکار کارائي وي را افزايش داده واو را به هدف نزديکتر نمايد.)

10 - با توجه به اينکه هنگام ورزش ميزان مقاومت در برابر فشار خون در اثر اتساع رگهاي عضلات فعال کاهش مي يابد ورزشکاران مي بايد از مواردي که باعث افت فشار خون مي شود قبل از تمرين اجتناب نمايند.

11 -  جالب توجه است که انجام کار دنياميک با استفاده از عضلات کوچک چون بازو نيز در مقايسه با عضلات بزرگ مانند عضله پا موجب افزايش بيشتر فشار خون مي شود. اين حالت بخصوص هنگامي که فرد با دست کاري را انجام ميدهد مانند پارو کردن برف ، کندن زمين نقاشي کردن ديوار ويا کارهايي مانند نجاري مشاهده مي شود . اين نوع کارها براي افراد مسن که دچار بيماريها ي قلبي وگردش خون مي باشند توصيه نمي شود

12 - لازم به تذکر است که تمرين ورزشي نيز خود بر فشار موثر است .مثلا"،کار طولاني در افراد تمرين نکرده کاهش پيوسته وتدريجي فشار سيستولي ميشود که نشانه نزديک شدن خستگي است.از سوي ديگر انجام تمرينات منظم اين پديده را به تاخير مي اندازد بطوري که کار سنگين را مي توان براي مدت خيلي طولاني تر بدون تغيير زياد در فشار خون ادامه داد. هر چه فرد داراي تمرين بهتر وبيشتري باشد فشار خون او زودتر به سطح قبل از شروع تمرين مي رسد.

تاریخ : ۱۳۹۱/۰۷/۱۱
منبع : bodybuilding.com

نظرات:

background
محصولات ویژه
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به مکمل شاپ می باشد.
مشاوره رایگان با کارشناسان